Lifestory

About me

Ik ben geboren op Sumatra. Opgegroeid op West Java en vanaf mijn 18e verder gesocialiseerd in Nederland.
Mijn hunkering naar de zon bepaalt mijn denken en handelen, beïnvloeden mijn stemmingen.
Pastorale van Ramses Shaffy en Liesbeth List verwoordt de verpersoonlijking van de zon en de rol die de zon in mijn leven vervult...
Kleuren bepalen eveneens mijn stemming, zullen altijd een belangrijke factor zijn en blijven.
Zonder zon of kleur kan ik niet leven...

Van Sungei Gerong naar Rotterdam, periode 1940 - .......

Ik heb heel vaak mijn gedachten laten gaan hoe ik in de letterlijke zin des woords mijn levensgeschiedenis een plaats kon geven als acceptatie van alle gebeurtenissen die plaats hebben gevonden en hebben bijgedragen aan de vorming van de persoon, vrouw, die ik nu ben.
Wie ben ik om te verwachten dat er mensen zijn die zich zouden interesseren voor mijn levensverhaal.... Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet belangrijk....
Ik vind mijn leven zelf vermeldenswaard om wie en wat ik ben....

About my website

My world of reality, phantasy, or illusion.... Life events captured in a flash.
Expression in words, collages, designed in dresses or accessoires , objects....
Any motion is worth to get through, brings me to a higher level to comprehend, that I am blessed I have found a way to deal with emotions.
Just the way it is....
Epicurius , Grieks wijsgeer. Deze vond beheersing van zowel verdriet als genoegen bevorderlijk voor de gemoedsrust. Die voor hem als hoogste levensgenot gold....

Phoenix

Als een phoenix zal ik uit mijn as herrijzen, maar soms vrees ik aan mijn eigen levensvuur ten onder te gaan...

De vogel Phoenix is het levende symbool van de opstanding uit de dood.
Steeds weer opnieuw zal de eeuwigheid zelf uit de gevangenis van de tijd herrijzen.
Het verhaal gaat dat deze prachtige vogel een nest bouwt van kaneel twijgen, vervolgens op een bepaald tijdstip door zelf combustie in brand geraakt om in vlammen op te gaan.

Een andere versie verhaalt dat een feniks op het einde van de levenscyclus een nest met twijgen en takken van kruiden liet ontbranden en verteerd werd door de vlammenzee.
Na 3 dagen werd de vogel herboren, De nieuwe vogel vormde verzamelde as tot een ei, die hij overvloog naar Heliopolis, de zonnestad en op altaar van de zonnetempel deponeerde.

Uit de as ontstaat een nieuwe vogel, die aan dezelfde levenscyclus begint als zijn voorganger.
Deze mythe legt uitdrukkelijk nadruk op leven na de dood, zelfs onsterfelijkheid, regenereert eigenschappen, gelijk staand aan onsterfelijkheid, en ultieme symbool van vuur en heiligheid.
Volgens Japanse overlevering staat de feniks voor de zon, loyaliteit en gehoorzaamheid.

De feniks wordt door de eeuwen heen geassociëerd met onsterfelijkheid en overwinning.
Feniks is vooral symbool en boodschap dat zelfs na grootste onheil telkens terug opstaat en zijn lot vervult als individu, maar vooral als ras.

In de Chinese mythologie is de feniks of Feng Huang het symbool van deugdzaamheid, elegantie, krachten geluk, een minzaam creatuur die geen kwaad deed en zich enkel voedde met dauwdruppels.
Citaten uit www.tallsay.com en gepubliceerd door Thalmaray in wetenschap en onderwijs.
Zie ook www.beleven.org.