Welcome

Live in art is life, life in art is also live.

Scorpio con grata


Eindelijk, na jaren op zoek te zijn geweest naar een omlijsting, die mijn karakter en uitingsvormen van mijn creatieve alter ego recht doen wedervaren, denk ik de juiste vormgeving te hebben gevonden, waarin ik mijn inspiraties eindelijk kan visualiseren in woord en beeld.